SZKOLENIA ADYTY

SZKOLENIA

WYKORZYSTAJ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE NASZYCH SZKOLENIOWCÓW

SZKOLENIA DLA FIRM

Szkolenia dla firm to bez wątpienia jeden z najlepszych sposobów na inwestowanie w rozwój swojego biznesu: wpływają nie tylko na polepszenie jakości pracy, ale i na atmosferę w firmie oraz na pozytywne relacje z klientami.

SZKOLENIA - OFERTA

Nasze szkolenia przeznaczone są dla pracowników i kadry zarządzającej. Nasza kadra szkoleniowa to doświadczeni eksperci. Zlecenia na szkolenia przyjmujemy na konkretne zapotrzebowanie np. przeszkolenie pracowników działu handlowego w celu zwiększenia sprzedaży. W pierwszym etapie proponujemy przeprowadzenie audytu „tajemniczy klient” – mystery shopper, aby w realnych warunkach poznać problemy z jakimi boryka się Państwa personel w kontakcie z często trudnym klientem. Po analizie wyników tego audytu sugerujemy tematykę szkoleń, zwracając baczną uwagę na korektę złych nawyków. Szkolenia te są często prowadzone w formie warsztatów, podczas których na konkretnych przykładach odbywa się kompleksowa analiza przypadku.

KONFERENCJE - OFERTA

Nasze konferencje przeznaczone są dla personelu i kadry zarządzającej. W firmach, w których plany rozwoju opracowuje się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, pojawia się pytanie czy określone przepisy, nowe technologie są już obowiązujące, polecane, czy nie. Czy już powinniśmy zaistnieć z infrastrukturą IT w chmurze, czy jeszcze jest na to za wcześnie? Czy warto już wdrożyć politykę ochrony danych osobowych i w jakim zakresie, aby być w zgodzie z nowymi przepisami i wykorzystać je do poprawy obsługi klienta i ładu korporacyjnego w firmie itd. Tematy naszych konferencji dobieramy tak, aby uczestnicy wynieśli z nich konkretną wiedzę i mogli świadomie lansować kierunki rozwoju w swoich firmach. Wspieramy naszych Klientów w poszerzaniu wiedzy w różnych dziedzinach – szczególnie w branży informatycznej.

Klauzule informacyjne i obowiązki IOD RODO

Szkolenie Przepisy Ochrona Danych Osobowych RODO (fr.)

Szkolenie Cyberbezpieczeństwo w firmie

Konferencja: Jak przygotować Urząd do RODO

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!