AUDYT ŚLEDCZY DOCHODZENIOWY

AUDYT ŚLEDCZY DOCHODZENIOWY

Wg statystyk co trzecia firma doświadczyła nadużyć informatycznych!

W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA UTRATY DANYCH
PRZEZ NASILAJĄCE SIĘ WYCIEKI DANYCH Z ORGANIZACJI
W RAZIE KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZAMY AUDYTY ŚLEDCZE - DOCHODZENIOWE,
KTÓRE DOPROWADZĄ DO ROZWIĄZANIA WYSTĘPUJĄCYCH PODATNOŚCI

AUDYT ŚLEDCZY i DOCHODZENIOWY dotyczący infrastruktury informatycznej i zarządzających nią informatyków nie należy do łatwych. Chodzi tu m.in. o przeprowadzenie np. audytu stanowiska informatyka pod kątem zestawienia wszystkich podatności w dziale IT.

PROFESJONALNE AUDYTY ŚLEDCZE

Przed przystąpieniem do audytów najpierw przeprowadzamy rozmowę ze zlecającym w celu ustalenia metodologii audytu, obszaru audytowania i zakresu audytu.

Naszą dewizą jest przeprowadzenie audytu tak, aby wskazać i ujawnić nadużycia i nieścisłości, bez oskarżania niewinnych osób.

Wg statystyk co trzecia firma doświadczyła nadużyć informatycznych!

AUDYTY ŚLEDCZE mogą dotyczyć:

  • Analizy oraz implementacji systemu do nadzoru treści DLP
  • Analizy i sprawdzenia metod przejęcia haseł i loginów do skrzynek mailowych
  • Przeprowadzenia rozmowy z pracownikiem mającej na celu określenie jego winy lub potwierdzenie niewinności
  • Opracowania raportu stwierdzającego rzetelność prac wykonywanych przez dział informatyki
  • Opracowania raportu nt. rzetelności prowadzonych zakupów i zlecanych usług
  • Opracowania zestawienia wraz z optymalizowaniem ilości pracowników potrzebnych do obsługi infrastruktury w danym banku
  • Gromadzenia i archiwizowania dowodów, które mogą być użyte w prowadzonych sprawach spornych, które miały miejsce w infrastrukturze informatycznej
  • Opracowania naruszeń wewnętrznych i zewnętrznych procedur i regulacji funkcjonujących w banku
  • Innych zagadnień.

Po wykonanym audycie Kierownictwo Organizacji otrzymuje konkretne informacje, wytyczne, zalecenia wskazujące rozwiązania i sposób postępowania w celu przywrócenia stabilnej pracy. Wskazujemy również występujące obecnie kierunki nadużyć w podobnych organizacjach, dzięki czemu można z wyprzedzeniem przeciwdziałać nienormatywnym podatnościom.

Ze względu na to, że audyty śledcze i dochodzeniowe są bardzo specyficzną usługą, do kontaktu w celu dogłębnego omówienia tego tematu.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Nasz zespół to wysokiej klasy specjaliści z poszczególnych obszarów technologii IT, posiadający wiedzę nt. systemów bezpieczeństwa popartą 25-letnim doświadczeniem w branży IT.
W skład zespołu wchodzą doświadczeni audytorzy posiadający m.in. Certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001, będący członkami Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (The Institute of Internal Auditors).
W ramach audytu dokonamy pełnej weryfikacji wszystkich obszarów bezpieczeństwa informacji środowiska teleinformatycznego w organizacji.

W celu uzyskania pełnej informacji w omawianych zakresach zapraszamy do kontaktu:

Andrzej Popiołek
Audytor Wiodący SZBI, Członek IIA Polska
+48 602 220 749 andrzej.popiolek@servus-comp.pl

Anna Stręk
Audytor Wiodący SZBI, Członek IIA Polska
+48 781 555 025 anna.strek@servus-comp.pl

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

 

POBIERZ PDF

POBIERZ OPRACOWANIE W PLIKU PDF

Nota prawna

1. Zaprezentowany materiał jest autorskim opracowaniem i jest objęty prawem autorskim.

2. Niniejszy materiał, ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i in. do celów innych niż realizacja przedmiotowej umowy u Klienta.

INNE PROPOZYCJE AUDYTÓW DLA TWOJEJ FIRMY

audyt bezpieczeństwa informacji FIRMA

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BANKU

AUDYT I WDROŻENIE POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODO FIRMA

AUDYT I WDROŻENIE POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODO

AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO FIRMA

AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO

UDYT HARDERING SYSTEMÓW I USŁUG FIRMA

AUDYT HARDERING SYSTEMÓW I USŁUG

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA APLIKACJI I STRON WEBOWYCH FIRMA

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA APLIKACJI I STRON WEBOWYCH