AUDYTY

AUDYTY

WYKORZYSTAJ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE NASZYCH AUDYTORÓW

AUDYTY

Celem audytów jest sprawdzenie czy organizacja w obrębie danego środowiska postępuje zgodnie z wytycznymi normatywnymi, założeniami, standardami, przepisami prawa, ustalonymi punktami kontrolnymi. Audyt, czyli rodzaj kontroli i badania procesów zachodzących w Firmie, stanowi niezwykle skuteczny instrument, pozwalający uniknąć ewentualnych błędów i nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Szefowie firm oraz szefowie działów informatyki, posiadający świadomość konieczności zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego w swojej firmie, weryfikują elementy infrastruktury przedsiębiorstwa właśnie przy pomocy audytów - najlepiej zlecanych niezależnym audytorom zewnętrznym. Takie badanie, przeprowadzone w sposób prawidłowy, niesie ze sobą wiele korzyści i jest zazwyczaj bardzo pozytywne dla rozwoju firmy - efekty audytu zawsze są doskonałym bodźcem do przeprowadzenia optymalizacji systemów i mechanizmów panujących w przedsiębiorstwie.

Standardem jest audyt bezpieczeństwa informacji wg normy ISO 27001, podobnie audyt hardering systemów i usług oraz audyt bezpieczeństwa aplikacji i stron webowych. Dzięki testom penetracyjnym i innym specjalistycznym narzędziom audytorskim używanych w czasie audytu dowiadujemy się o podatnościach wewnątrz systemu.

Audyty są wykonywane kompleksowo, wg opracowanych standardów i norm - mogą mieć znamion represyjnych. W trakcje części proceduralnej mamy wykładnię stanu bezpieczeństwa od strony organizacji biurowej. Sumując z powyższym zabezpieczenia fizyczne, strefy dostępu oraz przestrzeganie zasad postępowania na stanowiskach pracy przez pracowników uzyskujemy całokształt wykonywanych prac.

Po wykonanych audytach klient otrzymuje raport obrazujący zastany przez audytorów stan faktyczny z merytorycznymi propozycjami, sugestiami rozwiązania podatności i nieścisłości.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty!

audyt bezpieczeństwa informacji FIRMA

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BANKU

AUDYT I WDROŻENIE POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODO FIRMA

AUDYT I WDROŻENIE POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODO

AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO FIRMA

AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO

UDYT HARDERING SYSTEMÓW I USŁUG FIRMA

AUDYT HARDERING SYSTEMÓW I USŁUG

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA APLIKACJI I STRON WEBOWYCH FIRMA

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA APLIKACJI I STRON WEBOWYCH

AUDYT ŚLEDCZY DOCHODZENIOWY FIRMA

AUDYT ŚLEDCZY DOCHODZENIOWY

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Nasz zespół to wysokiej klasy specjaliści z poszczególnych obszarów technologii IT, posiadający wiedzę nt. systemów bezpieczeństwa popartą 25-letnim doświadczeniem w branży IT.
W skład zespołu wchodzą doświadczeni audytorzy posiadający m.in. Certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001, będący członkami Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (The Institute of Internal Auditors).
W ramach audytu dokonamy pełnej weryfikacji wszystkich obszarów bezpieczeństwa informacji środowiska teleinformatycznego w organizacji.

W celu uzyskania pełnej informacji w omawianych zakresach zapraszamy do kontaktu:

Andrzej Popiołek
Audytor Wiodący SZBI, Członek IIA Polska
+48 602 220 749 andrzej.popiolek@servus-comp.pl

Anna Stręk
Audytor Wiodący SZBI, Członek IIA Polska
+48 781 555 025 anna.strek@servus-comp.pl

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!